•  Dyżur 24 h: +48 602-115-766
  •  Email: kontakt@eurowet.com.pl

Przychodnia Weterynaryjna EURO-WET s.c. wprowadza do swojego zakresu usług leczenie osoczem bogatopłytkowym PRP (Platelet Rich Plasma).

Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) o którym mowa w tej informacji jest autologicznym koncentratem płytek krwi (trombocytów) w niewielkiej objętości osocza. Trombocyty są morfotycznym składnikiem krwi i biorą czynny udział w procesie krzepnięcia krwi. Uwalniają one także szereg czynników wzrostu odpowiedzialnych za proces gojenia. Zadaniem czynników wzrostu jest pobudzenie komórek do intensywnej migracji w miejscu uszkodzenia tkanek, ich namnażanie i różnicowanie a także inicjacja proliferacji naczyń krwionośnych. Aktywność trombocytów nie ogranicza się więc tylko do udziału w procesie tworzenia skrzepu, ale determinuje także integralnie część procesu naprawy. Po szybkim uwolnieniu czynników wzrostu, płytki zawarte w PRP syntetyzują i wydzielają dodatkowe ich ilości przez kolejne 7 dni. Po tym czasie trombocyt obumiera, a funkcję stymulacji gojenia przejmuja inne komórki macierzyste organizmu. 

Przychodnia Weterynaryjna EURO-WET s.c. wprowadziła do swojego zakresu usług nową metodę leczenia zwierząt za pomocą komórek macierzystych.

Komórki macierzyste są komórkami, które jeszcze nie uległy zróżnicowaniu, czyli nie nabyły odpowiednich cech do pełnienia określonych funkcji w organizmie. Posiadają niesamowitą zdolność - mogą z nich powstać dowolne komórki, a w konsekwencji tkanki, co stało się bardzo przydatne w lecznictwie. Gdy np. mamy do czynienia z psem cierpiącym na zwyrodnienie stawów możemy mu pomóc, ograniczając się jedynie do wszczepienia komórek macierzystych. Z dużym prawdopodobieństwem pies będzie zdrowy w niedługim czasie po wykonaniu zabiegu. Komórki macierzyste pobierane są bezpośrednio z żywej tkanki, najczęściej tłuszczowej.

Terapię komórkami macierzystymi stosujemy w przypadku:

  • urazów mięśni szkieletowych,
  • urazów stawów,
  • schorzeń oraz zwyrodnień stawów biodrowych
  • kolanowych i łokciowych,
  • urazów ścięgien i więzadeł,
  • złamań (brak zrostu po złamaniach, tzw. stawy rzekome),
  • stanów zapalnych kości,
  • urazów kręgosłupa
  • urazów mięśni szkieletowych,

 Współpracujemy z polskimi pionierami metody leczenia zwierząt przy użyciu komórek macierzystych - Lubelskim Centrum Małych Zwierząt: http://www.lcmz.pl/